Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Polish English French German Russian

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

 

UWAGA!!!

 Informujemy, że z uwagi na dzień wolny przypadający 11 czerwca 2020 r. i konieczność zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi Laboratorium, w dniach 9 i 10 czerwca 2020 r. nie będą przyjmowane próbki do badań w kierunku nosicielstwa.

 

Próbki do badań na nosicielstwo przyjmowane są wyłącznie na wymazówkach dostępnych nieodpłatnie w punkcie przyjęcia prób w PSSE w Ostrowie Wielkopolskim!

 

Informujemy, że między godziną 11:00 a 14:00 w Laboratorium Mikrobilogii i Parazytologii trwają badania. W związku z powyższym punkt przyjęć prób jest nieczynny.

 

Rodzaj próbek

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Odbiór wyników

Informacja telefoniczna

Kał na nosicielstwo (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych)

od poniedziałku

do czwartku !

8.00-11.00

od poniedziałku do piątku

8:00–11.30
14:00-15:00

oraz dodatkowo w każdy wtorek

od 14:00-16:00

 w laboratorium na II piętrze

od poniedziałku do piątku

8.00-15.00

numer telefonu

62 737 89 24

Kał i wymaz z odbytu od osób

z podejrzeniem zakażenia przewodu pokarmowego

od poniedziałku do piątku

8.00-11.00

Kał/wymaz

na pasożyty

od poniedziałku do piątku

8.00-11.00

Testy biologiczne do badania skuteczności sterylizacji

od poniedziałku do piątku

8.00-11.00


Uwaga! W uzasadnionych przypadkach termin oraz godziny przyjęcia próbek można uzgodnić osobiście lub telefonicznie.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB Z MAŁYMI DZIEĆMI I OSÓB KTÓRYCH STAN ZDROWIA UTRUDNIA PORUSZANIE SIĘ PO SCHODACH:

PARTER, POKÓJ NR 2 - w godzinach od 8.00 do 11.30;
PARTER, POKÓJ NR 6 - w pozostałych godzinach pracy Stacji.

W/W OSOBY ZAŁATWIANE SĄ NA PARTERZE W HOLU PRZY STOLIKU INFORMACYJNYM

Co to jest nosicielstwo?

Jest to stała lub przejściowa obecność bakterii chorobotwórczych w organizmie zdrowego człowieka. Brak jest jakichkolwiek objawów zakażenia, mimo że drobnoustroje charakteryzuje wiele cech chorobotwórczości. Pozostają one jednak w stanie równowagi z florą fizjologiczną, częściowo stanowiąc jej element. Cecha występowania u nosicieli dotyczy tylko niektórych drobnoustrojów np. rodzaj Salmonella, rodzaj Shigella.
 Nosiciel jest rezerwuarem drobnoustrojów i może być źródłem zakażenia innych osób.
( Szewczyk Eligia M. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. )
 

Kto podlega badaniom i jak uzyskać orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych?

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  2019, Poz. 1239).Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii jest laboratorium akredytowanym zgodnie   z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co oznacza, iż posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością badań. 
Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 1161 na następujące badania:   
  1. bakteriologiczne badanie kału osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella, 
  2. bakteriologiczne badanie kału osób chorych, ozdrowieńców i nosicieli w kierunku pałeczek Salmonella-Shigella,
  3. badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą Sporotestów A.   
 
Laboratorium uczestniczy w zewnętrznym sprawdzianie badania biegłości w diagnostyce mikrobiologicznej.
Uczestnicząc w tych programie otrzymuje certyfikat potwierdzający wiarygodność i wysoką jakość przeprowadzanych w Laboratorium badań.
 
skan certyfikatu LABQUALITY

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter