Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (62) 737 89 00

Polish English French German Russian

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

 

UWAGA!

W dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. Laboratorium nie przyjmuje próbek do badań.

 

UWAGA!!! Próbki do badań na nosicielstwo przyjmowane są wyłącznie na wymazówkach dostępnych nieodpłatnie w punkcie przyjęcia prób w PSSE w Ostrowie Wielkopolskim!

 

Informujemy, że między godziną 11:00 a 14:00 w Laboratorium Mikrobilogii i Parazytologii trwają badania. W związku z powyższym punkt przyjęć prób jest nieczynny.

 

Rodzaj próbek

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Odbiór wyników

Informacja telefoniczna

Kał na nosicielstwo (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych)

poniedziałekczwartek !

8.00-11.00

poniedziałek – piątek

8:00–11.30
14:00-15:00

oraz dodatkowo w każdy wtorek

od 14:00-16:00

 w laboratorium na II piętrze

poniedziałek - piątek

8.00-15.00

numer telefonu

62 737 89 24

Kał i wymaz z odbytu od osób

z podejrzeniem zakażenia przewodu pokarmowego

poniedziałek – piątek

8.00-11.00

Kał/wymaz

na pasożyty

poniedziałek – piątek

8.00-11.00

Testy biologiczne do badania skuteczności sterylizacji

poniedziałek – piątek

8.00-11.00


Uwaga! W uzasadnionych przypadkach termin oraz godziny przyjęcia próbek można uzgodnić osobiście lub telefonicznie.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB Z MAŁYMI DZIEĆMI I OSÓB KTÓRYCH STAN ZDROWIA UTRUDNIA PORUSZANIE SIĘ PO SCHODACH:

PARTER, POKÓJ NR 2 - w godzinach od 8.00 do 11.30;
PARTER, POKÓJ NR 6 - w pozostałych godzinach pracy Stacji.

W/W OSOBY ZAŁATWIANE SĄ NA PARTERZE W HOLU PRZY STOLIKU INFORMACYJNYM

Co to jest nosicielstwo?

Jest to stała lub przejściowa obecność bakterii chorobotwórczych w organizmie zdrowego człowieka. Brak jest jakichkolwiek objawów zakażenia, mimo że drobnoustroje charakteryzuje wiele cech chorobotwórczości. Pozostają one jednak w stanie równowagi z florą fizjologiczną, częściowo stanowiąc jej element. Cecha występowania u nosicieli dotyczy tylko niektórych drobnoustrojów np. rodzaj Salmonella, rodzaj Shigella.
 Nosiciel jest rezerwuarem drobnoustrojów i może być źródłem zakażenia innych osób.
( Szewczyk Eligia M. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. )
 

Kto podlega badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (czyli badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella/Shigella) wykonywane są u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby,  niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:

 1. zakładach żywienia zbiorowego;
 2. zakładach hurtowych i detalicznych obrotu nieopanowaną żywnością;
 3. zakładach uzdatniających i dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub lód do celów spożywczych;
 4. zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu;
 5. zakładach mleczarskich przy pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka oraz na fermach; dotyczy również rolników gospodarujących indywidualnie;
 6. gospodarstwach rolnych, w których produkuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu w odniesieniu do osób biorących udział w pracach wymagających bezpośredniego kontaktu z nieopanowanymi środkami spożywczymi lub prowadzących takie gospodarstwa;
 7. aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych;
 8.  zakładach opieki zdrowotnej, w tym w żłobkach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 9. przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6;
 10. podmiotach świadczących usługi w wagonach restauracyjnych, barowych oraz przy przewozie nieopakowanych artykułów żywnościowych, w wagonach chłodniach;
 11. podmiotach świadczących usługi na statkach powietrznych i wodnych na stanowiskach stewardów i stewardes. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1) (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)
 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z 2006 r. Nr 133 Poz. 939).
 

W jaki sposób uzyskać wpis do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Sprawozdanie z badania na nosicielstwo należy przedstawić lekarzowi podczas badania wstępnego lub okresowego. Lekarz dokonuje wpisu do książeczki.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2luty 2006 w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.2006 r. Nr 25 Poz.191)

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii jest laboratorium akredytowanym zgodnie   z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co oznacza, iż posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością badań. 
Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 1161 na następujące badania:   
 1. bakteriologiczne badanie kału osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella, 
 2. bakteriologiczne badanie kału osób chorych w kierunku pałeczek Salmonella-Shigella,
 3. badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą Sporotestów A.   
 
Laboratorium uczestniczy w zewnętrznym sprawdzianie badania biegłości w diagnostyce mikrobiologicznej.
Uczestnicząc w tych programie otrzymuje certyfikat potwierdzający wiarygodność i wysoką jakość przeprowadzanych w Laboratorium badań.
 
skan certyfikatu LABQUALITY

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter