pliki do pobrania

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie ostrowskim:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:

Sekcja Higieny Komunalnej:

Sekcja Żywności i Żywienia:

Sekcja Nadzoru Sanitarnego:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii:

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Sekcja Higieny Pracy:

Sekcja Epidemiologii

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Deklaracja Kierownictwa