Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (62) 737 89 00

Polish English French German Russian

Informacja dla obrotu handlowego

 

Informacja przygotowana na podstawie 

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej

 w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

W obiektach handlowych zaleca się: 

 

    1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). 

    2) Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. 

    3) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

    4) Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

    5) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 

    6) Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce. 

    7) Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp. 

    8) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

    9) Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał 

w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

    10) Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne: 

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; 

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. 

Ważne! 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter