MOBILNY PUNKT POBRAŃ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

MOBILNY PUNKT POBRAŃ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego, pana Łukasza Mikołajczyka, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 18 do 22 maja 2020r. w godzinach od 10:00 do 19:00 mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego oraz  wszyscy, którzy  uznają to za zasadne, będą mogli poddać się badaniu na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, której można dokonać od piątku 15 maja 2020r. do 21 maja 2020r. (włącznie), w godzinach od 08:00 do 16:00 (w dni robocze) oraz  od 10:00 do 16:00 (w weekend) pod numerem +48 61 656-80-75.

Punkt poboru prób na obecność wirusa SARS-CoV-2 stanie na parkingu przed Stadionem Miejskim od ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Badanie odbywać się będzie bez konieczności opuszczania samochodu przez osobę, która jest mu poddawana. Każdy z przebadanych mieszkańców otrzyma dostęp do wyników online, a w przypadku gdyby test dał wynik pozytywny, informację taką otrzyma także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (SANEPID) w Ostrowie Wielkopolskim. Po badaniu każdy pojazd, którym przyjedzie osoba badana zostanie odkażony.

 

Informacja dla osób korzystających z Samochodowego Punktu Pobrań COVID-19 drive-thru.