Komunikat

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego w Kwiatkowie,
gmina Ostrów Wielkopolski zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Kwiatków, Słaborowice, Młynów

zobacz komunikat