Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Polish English French German Russian

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim jest powiat ostrowski. Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiatowa Stacja wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023880.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 349/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.

Zarządzenie Wojewody 269/20

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter