Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (62) 737 89 00

Polish English French German Russian

Wyniki konkursu "Palić nie palić - oto jest pytanie?"

Wyniki konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, oraz promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie rebusu z hasłem promującym niepalenie.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło 26 prac z 26 szkół podstawowych powiatu ostrowskiego.

Powiatowa komisja konkursowa w składzie:

-          Kazimiera Marczak (PSSE – Stanowisko ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) – przewodnicząca komisji,

-          Olga Kijanka (PSSE – Stanowisko ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) – członek komisji,

-          Hanna Zielińska- Wiśniewska ( nauczyciel plastyki)   - członek komisji

przyznała:

I miejsce dla Natalii Pokrywa - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim,

II miejsce dla Wiktorii Kolarskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim,

                                                                       

III miejsce dla Wojciecha Gózdź– ucznia Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielskich.

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie dla Jakuba Wojda – ucznia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

Organizatorzy etapu powiatowego dziękują koordynatorom, nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom wyrażając słowa uznania za aktywne włączenie się w realizację wychowania zdrowotnego oraz życzą wielu sukcesów.

 

Wręczenie dyplomów i nagród w konkursie plastycznym na rebus ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?  

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu odbyło się 17 maja 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplomy wraz z nagrodami wręczył Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny Tadeusz Andrzej Biliński.

Serdecznie gratulujemy!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim składa podziękowanie dyrektorom szkół i kadrze pedagogicznej za współpracę w realizacji tematyki przeciwtytoniowej wśród uczniów szkół podstawowych.

 

  

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter