Facebook

Twitter

YouTube

pl. Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (62) 737 89 00

Polish English French German Russian

Konkurs ,,Szkoła Wolna od używek"

SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK

 

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym "ARS, czyli jak dbać o miłość?" W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe z powiatu ostrowskiego, należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, pl. S. Rowińskiego 3, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie.

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na udział w konkursie

Regulamin

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter